top of page
COACHING JĘZYKOWY
SPIS TREŚCI

Absolwent kursu będzie wiedział, jak efektywnie wykorzystywać techniki i strategie uczenia się. Będzie umiał korzystać z narzędzi do wyznaczania celów i motywacji, aby utrzymać wysoki poziom energii w nauce. Będzie potrafił planować i ustalać priorytety rozwoju języka. Poniżej spis treści kursu coachingu językowego.

Dział 1

Dlaczego chcę się uczyć?

Jak uczyć się mówienia?

Dział 2

Co powstrzymuje mnie przed nauką języka?

Radzenie sobie z barierami w mówieniu.

Dział 3

Gdzie teraz jestem i ile środków jestem w stanie i chcę zainwestować?

Jak uczyć się słownictwa część 1.

Dział 4

Wyznaczanie celów nauki.

Jak uczyć się słownictwa część 2.

Dział 5

Planowanie codziennej nauki.

Stworzenie własnego systemu powtórek słownictwa.

Dział 6

Motywacyjna "checklista".

Technika słuchania pasywnego.

Dział 7

Zarządzanie czasem w nauce języków.

Wyznaczanie priorytetów.

Jak uczyć się czytania i pisania.

Dział 8

Techniki planowania: lista rzeczy do zrobienia.

Jak uczyć się gramatyki.

Dział 9

Umiejętności organizacyjne

Radzenie sobie z wielozadaniowością i rozpraszaniem uwagi.

Używanie gramatyki w mówieniu.

Dział 10

Angielski w praktyce - proaktywność.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

bottom of page